Reply To: Image2Gcode – Free Raster Image Laser Engraving Software – Modified for MPCNC

New Home Forum Software Development Image2Gcode – Free Raster Image Laser Engraving Software – Modified for MPCNC Reply To: Image2Gcode – Free Raster Image Laser Engraving Software – Modified for MPCNC

#7926

Peter T
Participant

I got error when generating g-code.
Any idé ?

Information om att aktivera JIT-felsökning i stället för den
här dialogrutan finns i slutet av det här meddelandet.

************** Undantagstext **************
System.FormatException: Indatasträngen hade ett felaktigt format.
vid System.Number.ParseSingle(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
vid System.Single.Parse(String s)
vid _3dpBurnerImage2Gcode.Form1.modelOrigin()
vid _3dpBurnerImage2Gcode.Form1.btnGenerate_Click(Object sender, EventArgs e)
vid System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
vid System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
vid System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
vid System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
vid System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
vid System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

************** Inlästa sammansättningar **************
mscorlib
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
—————————————-
3dpBurner Image2Gcode (MPCNC)
Sammansättningsversion: 1.0.0.0
Win32-version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Users/Peter.STAT/Desktop/3dpBurner-Image2Gcode-MPCNCV.5/3dpBurner%20Image2Gcode%20(MPCNC).exe
—————————————-
System.Windows.Forms
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.34251 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
—————————————-
System.Drawing
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.34270 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
—————————————-
System
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.34238 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
—————————————-
System.Configuration
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
—————————————-
System.Xml
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.34234 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
—————————————-
IconOverlayClient
Sammansättningsversion: 1.0.3.0
Win32-version: 1.0.3.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Box/Box%20Sync/IconOverlayClient.DLL
—————————————-
SharpShell
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Box/Box%20Sync/SharpShell.DLL
—————————————-
log4net
Sammansättningsversion: 1.2.13.0
Win32-version: 1.2.13.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Box/Box%20Sync/log4net.DLL
—————————————-
System.Core
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
—————————————-
System.ServiceModel
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.34234 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.ServiceModel/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.ServiceModel.dll
—————————————-
System.Runtime.Serialization
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.34234 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Serialization/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Serialization.dll
—————————————-
mscorlib.resources
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_sv_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
—————————————-
System.Windows.Forms.resources
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_sv_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
—————————————-
Accessibility
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.0.30319.34209 built by: FX452RTMGDR
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
—————————————-

************** JIT-felsökning **************
För att aktivera JIT-felsökning (just-in-time ) måste .config-filen för det här
tillämpningsprogrammet eller datorn (machine.config) ha
jitDebugging-värdet angivet i avsnittet system.windows.forms.
Tillämpningsprogrammet måste också vara kompilerat med felsökning
aktiverat.

Till exempel:

<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging=”true” />
</configuration>

När JIT-felsökning är aktiverad kommer alla undantag som inte hanteras
att skickas till JIT-felsökaren som är registrerad på datorn
snarare än att hanteras av den här dialogrutan.